Условия и цени

 

Описание

Цена**

 без ДДС

 

 

 

 

Доклад

– Представяне на базови демографски данни за участниците в проучването и разпределението им по: пол, възрастови групи, нива на управление.  

 

 

 

950.00 лв.

– Резултати на компанията, съотнесени с бенчмарка за бранша, за всички фактори, оказващи влияние върху нивата на ангажираност на служителите.
– Процентно разпределение на всички отговори за всяко твърдение от въпросника за нивата на ангажираност на служителите в компанията.
– Процентни разпределения на всички отговори за всяко твърдение (свързано с определен фактор на ангажираността), от въпросника за нивата на ангажираност на служителите в компанията.
– Допълнителни демографски данни за участниците в проучването и разпределението им по  отдели, образование, общ трудов стаж, стаж в компанията, тип заетост.
– Сравнение на резултатите на компанията  от въпросника за ангажираността на служителите по фактори (водещите и всички останали фактори на ангажираността), за неограничен брой демографски групи по избор*
– Сравнение на резултатите на компанията по фактори, за неограничен брой демографски групи по избор*
 

Анализ

– подробен статистически анализ за резултатите от изследването и индивидуален анализ за самата компания, съдържащ констатации, SWOT анализ и препоръки. 2000.00 лв.


* С цел осигуряване на анонимност е въведено ограничение при демографските групи, за които се показват резултати, когато в дадената група са включени по-малко от десет изследвани лица.

** Цената е валидна за компаниите, чиито служители попълнят въпросниците изцяло онлайн. За попълване на хартиен носител, цената за участие се увеличава с 1 лев на въпросник.

Регистрация за изследване  

Форма за записване за изследване